L O A D I N G

Tenim una planta de fabricació d'àrids que ens permet controlar exhaustivament la qualitat d'aquests i respondre a les màximes exigències en el seu rentat i classificació posterior.

Amb els nostres àrids podem oferir un acabat perfecte dels nostres blocs en quant a rectitud d'arestes, planitud de cares i perpendicularitat entre les mateixes.

ÀRIDS propis

EXPOSICIÓ